Balansert øving

Hender det at du har brukt hele dagen på øving, uten å føle fremgang? Eller at du har øvd en liten stund og fått stor utbytte av det? Antall øvetimer er ikke avgjørende for fremgangen din.

Så, hvordan kan vi øve på en balansert og effektiv måte?

Balanse i øving

Ifølge den store fiolin professoren ved Julliard, Ivan Galamian, består balansert øving av tre deler, der alle delene trenger like mye tid og fokus får å oppnå gode resultater.:

 1. Konseptuell øving – lytte til ulike opptak og gjøre deg opp en mening om hvordan du vil tolke verket
 2. Mekanisk øving – overfører det du har bestemt deg for i punkt 1 til instrumentet ditt
 3. Fremføringsøving – øve på å produsere det du ønsker –  når du ønsker det

Musikere har ofte hovedfokus på den mekaniske øvingen. I følge Galamian er det her musikere fokuserer 95% av øvingen. Ofte har vi for lite fokus på å øve på selve fremføringen – og vi starter for sent med det. 

Har du tenkt over at mekanisk øving og fremføringsøving har helt ulike utfordringer? Dette er to ulike øvingsmetoder som stiller helt ulike krav til utøver.

Effektiv øving

En effektiv øving krever

 • selv-overvåking
 • analyser
 • kritisk holdning
 • bedømming og vurdering 
 • at du lytter etter forbedringspotensialer
 • at du stopper opp når noe trengs å øve mer på

Strålende prestasjon

En strålende fremføring består av å

 • gi slipp
 • spille fritt
 • være kreativ
 • være tilstede i øyeblikket

Altså er ferdigheten vi bruker når vi øver, det motsatte av det vi trenger når vi står på scenen! Ergo er det ikke nødvendigvis slik at å øve mer gir bedre resultat på konserter eller prøvespill. Vi må øve balansert, slik at vi er i stand til å prestere vårt beste på scenen når det gjelder.

Lykke til!