Timani hender

Lene Myhre Strand Bergen. Timani. Timanilærer. Musiker. Pedagog. Meditasjonscoach.