Om meg

Jeg heter Lene Myhre Strand og er musiker, pedagog, meditasjonslærer, coach, Timanilærer, Mind Detox Practitioner og Mind Calm Master Coach.

Jeg startet Musikerhelse fordi jeg gjerne vil dele min kunnskap om kropp og sinn, som jeg så gjerne skulle kunnet selv for 20-30 år siden. Det har vært en lang vei å gå for meg, og jeg håper at min erfaring kan bidra til at andre kan finne nødvendig kunnskap og hjelp lettere.

Musikeren og pedagogen

I 1998 fikk jeg fast jobb i Forsvarets Musikkorps Sørlandet og i 2003 i Sjøforsvarets Musikkorps. Innimellom er jeg ekstramusiker i orkester ved behov for saxofon.

Jeg har min utdannelse fra Norges Musikkhøgskole og var første saxofonist med Diplomutdanning. Mine lærere var Vibeke Breian, Harald Bergersen, Christer Johansson og John-Edward Kelly.

I 2010/2011 tok jeg Praktisk pedagogisk utdanning og Ensemble ledelse ved UiB, Griegakademiet.

Jeg har undervist på ulike nivåer fra kulturskoler, videregående skoler til høgskoler, og jeg har dirigert aspiranter, juniorer og korps, og undervist saxofongrupper i amatørkorps.

Timanilæreren

Foto: Geir A. Stangenes

Jeg har 3-årig sertifisering i Timani ved Institutt for Musikerhelse og Bevegelse (2016-2019), og har det siste årene undervist Timani til over 150 musikere, både profesjonelle og amatører, 1:1, i korps og orkester. Det er blitt en hjertesak for meg å hjelpe musikere til å få en bedre forståelse av hvordan kroppen fungerer når vi spiller et instrument eller synger.

Min erfaring med Timani er at at jeg har fått mye bedre pust. Ved å legge om puste-teknikken, har jeg sikkert forbedret den 30%. Timani har bidratt til større trygghet og kontroll fordi jeg vet hvor jeg henter støtten og kraften fra og jeg vet hvordan jeg skal få inn nok luft. Les mer om Timani her.

Coachen

Jeg har sertifiseringer i LifeCoach og HelseCoach hos Undervisningsakademiet (2020) og som Mind Detox Practitioner ved Mind Detox Academy (2019-2020).

Som din coach vil jeg ha jevnlig kontakt med deg, gi deg oppgaver, stille krav og følge deg opp slik at du letterer kan nå de målene du setter deg. Jeg skal gi deg verktøy for å øke selvfølelse og selvtillit, håndtere stress og nervøsitet, finne indre ro og holde fokus, og bli mer effektiv i en travel hverdag. Du lærer hvordan prestere på ditt beste under press slik at du opplever ro, fokus, overskudd og mestring i øyeblikket.

Min erfaring med en coach er at det er lettere å nå målene mine. Jeg blir mer målrettet, strukturert og effektiviteten intensiveres, det er lettere å holde positivt fokus, jeg blir mer fornøyd med meg selv og min egen innsats og jeg får en bedre hverdag og jeg får nødvendig drahjelp i vanskelige perioder når det butter imot. Les mer om coaching her.

Mental trener

Jeg har sertifisering som Mind Calm Master Coach ved Mind Detox Academy (2019-2020). Det handler om selvutvikling der det å dyrke indre ro, stillhet, helhetlig helse og fred med livet slik det er, står i fokus. Les mer om metodene her.

Mental trening handler om trene hodet slik at vi kan takle situasjoner på en ny og bedre måte. Det kan gi resultater som økt selvtillit, bedre fokus, mindre stress, raskere nedregulering og en lettere og mer lykkelig hverdag. Les mer her.

Meditasjon kan være et godt verktøy for å bli mentalt sterk. Meditasjon hjelper deg å finne fokus og finne roen. Les mer om meditasjon her.

Min erfaring med meditasjon er at jeg vet hva jeg må gjøre for å slippe å høre på tankene mine og jeg kan klare å finne en indre ro når som helst og hvor som helst. Det å lære om hvordan sinnet fungerer har også ført til at jeg har sluttet å irritere meg over alt mulig og jeg har mindre behov for kontroll. Jeg trives aller best når jeg kjenner på følelsen av frihet, og nå vet jeg hvor jeg skal lete for å finne den. Enda bedre; friheten er der alltid om jeg bare husker å leve i øyeblikket.