Om meg

Foto: Fame fotografene

Jeg heter Lene Myhre Strand og er musiker, pedagog, Timanilærer, Mind Detox practitioner, Mind Calm master coach og mentor.

Jeg startet Musikerhelse fordi jeg ønsker å hjelpe musikere til å prestere på sitt beste når det gjelder, og med all kunnskapen jeg har tilegnet meg de siste årene, samt over 20 års erfaring som musiker, så har jeg mye å bidra med.

Musikeren og pedagogen

Lene Myhre Strand Bergen. Timani. Timanilærer. Musiker. Pedagog. Meditasjonscoach.
Foto: Fame fotografene

I 1998 ble jeg vært fast ansatt i Forsvarets Musikk. Først i Forsvarets Musikkorps Sørlandet og siden i Sjøforsvarets musikkorps i Bergen der jeg fremdeles jobber.

Jeg er utdannet saxofonist ved Norges Musikkhøgskole der jeg fullførte Diplom-studiet i 2001. Jeg har Praktisk pedagogisk utdanning og Ensemble ledelse ved UiB, Griegakademiet, i 2010/2011.

Noen høydepunkt fra karrieren min:

  • vinne jobb i Forsvarets Musikkorps Sørlandet i 1998
  • solist med Trondheim Symfoniorkester med J. Ibert; Concertino da Camera
  • solist med Kringkastingsorkesteret med P.M. Dubois; Concerto for alto saxophone and orchestra
  • vikarierte som treblåsmusiker på «Les Miserables» på Den Nasjonale Scene
  • to verk skrevet til meg av Stig Nordhagen; Concerto for Sopran saxophon and Wind Band og Lontano

Jeg har undervist på ulike nivåer fra kulturskoler, videregående skoler og til høgskoler, og jeg har dirigert aspiranter, juniorer og korps.

Timanilæreren

Foto: Geir A. Stangenes

Jeg har 3-årig sertifisering i Timani ved Institutt for Musikerhelse og Bevegelse (2016-2019), og har det siste årene undervist Timani til over 125 musikere, både profesjonelle og amatører. Det er blitt en hjertesak for meg å hjelpe musikere til å få en bedre forståelse av hvordan kroppen fungerer når vi spiller et instrument eller synger.

Min erfaring med Timani er at at jeg har fått mye bedre pust. Jeg har gått fra å måtte puste midt i fraser, til å holde ut lenger enn nødvendig. Ved å legge om puste-teknikken, har jeg sikkert forbedret den 30%. Timani har bidratt til større trygghet og kontroll fordi jeg vet hvor jeg henter støtten og kraften fra og jeg vet hvordan jeg skal få inn nok luft. Les mer om Timani og mine undervisningstilbud her.

Coachen

Jeg har sertifiseringer i LifeCoach og HelseCoach hos Undervisningsakademiet (2020) og som Mind Detox practitioner og Mind Calm master coach ved Mind Detox Academy hos Sandy Newbigging (2019-2020).

Som din coach vil jeg ha jevnlig kontakt med deg, gi deg oppgaver, stille krav og følge deg opp slik at du letterer kan nå de målene du setter deg. Jeg skal gi deg verktøy for å håndtere stress, nervøsitet, sortere tanker, holde fokus og mestre en travel hverdag. Du lærer hvordan prestere på ditt beste under press slik at du opplever ro, fokus, overskudd og mestring i øyeblikket.

Min erfaring med en coach er at det er lettere å nå målene mine fordi jeg har en som følger meg opp, en som gir meg nødvendig verktøy, motiverer og inspirerer meg og drar meg i riktig retning når det butter imot. Det gjør meg mer effektiv, strukturert og målrettet.

Mental trener

Mental trening handler om trene hodet slik at vi kan takle situasjoner på en ny og bedre måte. Det kan gi resultater som økt selvtillit, bedre fokus, mindre stress, raskere nedregulering og en lettere og mer lykkelig hverdag.

Målet er at du skal bli mentalt sterk og ha kunnskap om sinnet som gjør at du kan finne ro i enhver situasjon. Dette krever en innsats fra deg og jeg gir deg nødvendig verktøy, følger deg opp, motiverer, heier og hjelper deg å nå målene dine.

En del av den mentale treningen er meditasjon og i 2016 tok jeg mitt første meditasjonskurs. Min erfaring med meditasjon er at jeg vet hva jeg må gjøre for å slippe å høre på tankene mine og jeg kan klare å finne en indre ro når som helst og hvor som helst. Det å lære om hvordan sinnet fungerer har også ført til at jeg har sluttet å irritere meg over alt mulig og jeg har mindre behov for kontroll. Jeg trives aller best når jeg kjenner på følelsen av frihet, og nå vet jeg hvor jeg skal lete for å finne den. Enda bedre; friheten er der alltid om jeg bare husker å leve i øyeblikket.

Samarbeid med Scenekunstklinikken 

Sammen med fysioterapeut Irem Eliassen har jeg et spennende samarbeid der vi ønsker å gi musikere best mulig forståelse av kroppen, slik at de kan utnytte sitt potensiale maksimalt også under press. Vår styrke ligger i utdanning, kunnskap og erfaring i alt fra å diagnostisere skader, rehabilitering, Gyrotonic trening, Timani øvelser og mental hjelp/coaching.